ulinhead.gif (503 bytes)

Eleventh Annual Vietnamese-American Youth Excellence Program

Date: Sunday August 5th, 2007
Time: 11:00am - 2:30pm
Place:  Kim Son Bellaire Ballroom
10603 Bellaire Blvd., Houston, Texas 77072

 

wpe4.jpg (723 bytes) Introduction wpe4.jpg (723 bytes) Keynote Speaker wpe4.jpg (723 bytes) Press Release Report
wpe4.jpg (723 bytes) Last Year Event wpe4.jpg (723 bytes) Sponsors

wpe4.jpg (723 bytes) Flyers (Vietnamese )

wpe4.jpg (723 bytes) Flyers (English )    

 


Introduction

After 1975, there have been large waves of Vietnamese refugees escaping from Vietnam to the United States, Canada, and other western countries. Since then, the Vietnamese-American population has grown tremendously and contributed a great deal to the adopted homeland. With a population of more than one million, the Vietnamese-American communities in the United States have started building their lives and contributed to the society in all different fields. The second and third generations of Vietnamese-American have increased in population and comprised a major part of these communities.

goji cream

In 1997, The Vietnamese Culture and Science Association organized the first Vietnamese-American Youth Recognition Luncheon to recognize the academic achievement of 13 Vietnamese-American students who graduated from more than 40 local high schools in Houston as Valedictorians or Salutatorians. Mayor Lee Brown was the Keynote Speaker for this event. The event has been very well received by the community and had a very positive impacts on the Asian youth in general and the Vietnamese-American youths in particular. The event emphasized the importance of education and encouraged the youth to excel in the academic field. In 1998 and 1999, we continued this program in an Annual event of our organization. The event recognized excellent academic achievements of Vietnamese-American students from local high schools.

This year, Vietnamese Culture and Science Association is proud to present the Tenth Annual Youth Excellence Recognition program. In this event, we will also celebrate a great milestone: the 11th anniversary of this meaningful program.  We will invite the past 140 honorees to come back and join us at this celebration.  There will be a video presentation to feature highlights of these programs in the past 11 years. We also would like to encourage the younger generations of Vietnamese-Americans to excel in education by recognizing the outstanding academic and leadership achievements of the Vietnamese-American high school students in the Houston and vicinity areas, who graduated as Valedictorian or Salutatorian of their respective schools. We will also include some cultural performances related to the Vietnamese culture during the Luncheon.

tocline(1).gif (1035 bytes)


Keynote Speaker
Mina T. Nguyen

Deputy Assistant Secretary for Business Affairs and Public Liaison

Mina T. Nguyen was appointed Deputy Assistant Secretary for Business Affairs and Public Liaison on February 7, 2007. In this position, Nguyen manages the Treasury Department’s outreach to the business, advocacy, and financial community. She advises Secretary Henry M. Paulson, Jr. and the agency’s leadership on economic and international issues. Nguyen is responsible for soliciting information, analysis, and opinions from public and private organizations representing business and consumer interests, and communicating Treasury and the Bush administration views to these organizations.

Prior to this position, Nguyen served as Director of Government Affairs of the Republican National Committee, where she was responsible for coordinating legislative plans and messaging with the U.S. Congress and managing key activities with business and trade organizations.

In 2004, Nguyen was the National Business and the Northeast Regional Coalitions Director for the Bush-Cheney campaign. Nguyen developed and executed a grassroots strategy among business leaders and communicated the economic policies and message to executives and small businesses.

From 2001-2003, Nguyen served as Director of Public Liaison and Special Assistant to Secretary Elaine L. Chao at the U.S. Department of Labor, where she was responsible for advancing the Labor Department’s 21st Century Workforce agenda by working with federal agencies, business organizations, and community groups. From 1998-2001, Nguyen was a Management Consultant in Accenture’s Strategy practice, where she worked with Fortune 100 companies in the hi-tech and communication industries.

Nguyen received her B.S. in Business Administration from U.C. Berkeley, Walter A. Haas School of Business.

Mina Nguyễn được bổ nhiệm vào chức vụ Phó Phụ Tá Bộ trưởng Tài chính Đặc trách Liên Lạc Công Cộng và Thương Vụ vào ngày 7 tháng 2 năm 2007. Trong chức vụ này, cô Mina điều hành việc thông tin của Bộ Tài Chính đến với các ngành kinh doanh, cộng đồng tài chính và vận động chính sách, . Cô đă đóng góp nhiều ư kiến cho Bộ Trưởng Henry M. Paulson, Jr. và bộ phận lănh đạo của cơ quan trong nhiều vấn đề về kinh tế và quốc tế. Nhiệm vụ của cô gồm có: thu thập các thông tin, phân tích, và nhận định từ các tổ chức công cũng như tư phản ảnh quyền lợi của doanh nghiệp và người tiêu dùng; đồng thời cô cũng thông báo quan điểm của Bộ Tài chính và chính quyền liên bang đến các tổ chức này.

Trước khi nhận trách nhiệm này, Mina Nguyễn là Giám đốc Văn pḥng Chánh phủ Sự vụ của Ủy ban Quốc gia đảng Cộng Ḥa; trong cương vị này, cô điều phối các chương tŕnh lập pháp và quan hệ với Quốc Hội, và điều hành các hoạt động chính liên quan tới doanh nghiệp và các tổ chức mậu dịch.

Năm 2004, Mina Nguyễn đă từng là Giám đốc Ủy ban Liên hợp Doanh nghiệp Quốc gia và Vùng Tây Bắc thuộc Ủy banVận động Tranh cử Bush-Cheney.  Trong cương vị này, Mina đă khai triển và thực hiện chiến dịch vận động các nhà lănh đạo doanh nghiệp từ hạ tầng cơ sở và thông báo tới các nhà lănh đạo xí nghiệp và tiểu thương về các thông điệp cùng chính sách kinh tế của Liên danh Bush-Cheney.

Từ năm 2001-2003, Mina Nguyễn là Giám đốc Văn pḥng Liên lạc Công cộng và Phụ tá Đặc biệt cho Bộ trưởng Lao Động Elaine Chao. Nhiệm vụ chính yếu của cô trong cương vị này là phối hợp với các cơ quan liên bang, các tổ chức thương mại và các cộng đồng để thực hiện Chương tŕnh Lao Động Thế kỷ 21 do Bộ Lao Động đề ra. Từ năm 1998-2001, Mina Nguyen làm việc cho công ty Accenture trong cương vị Tư vấn về Quản trị Chiến lược. Tại đây cô đă từng làm việc với các công ty xếp hạng trong số 100 công ty hàng đầu về kỹ nghệ thông tin và kỹ thuật cao.

Mina Nguyễn tốt nghiệp Cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh tại Học viện Kinh doanh Walter A. Haas thuộc Đại học

California tại Berkeley.

tocline(1).gif (1035 bytes)


Acknowledgement

The Vietnamese Culture and Science Association would like to recognize the contribution of the following corporation, businesses and individuals for their generous sponsorship of our Sixth Annual Vietnamese-American Youth Excellence Recognition Luncheon

Underwriter
Washington Mutual
Benefactors:
United Parcel Sercies (UPS)
Kim Son restaurant
Patrons:
KT Printing
Re/MAXand Danny Nguyen
Dr. Robert Quang Le
Dr. Danh Le & Advanced Spinal Treatment
ExxonMobil
Sponsors:
Dr. Thai Nguyen
Dr. & Mrs. Do, Hoang Y
Ms. Nicole Cao
Houston Saigon Radio 900AM
Little Saigon Radio
Ngay Nay Magazine
Saigon Tex News
Friends:
Dr. Mai Tram Nguyen
Shell Oil Company
Mr. & Mrs. Ha Ngoc Cu

tocline(1).gif (1035 bytes)

Send mail to vhkh@vhkhvn.org with questions or comments about this web site.
Copyright © 1997 The Vietnamese Culture & Science Association
Last modified: July 29, 2007